Tag: mechanixwear

Why is green laser lever better than red laser?

Green laser levels are often considered better than red laser levels for several reasons: Visibility: Green light is more visible to the human eye than red light. Green laser levels are easier to see, especially in bright or outdoor conditions. This increased visibility makes them ideal for construction and outdoor applications where visibility is crucial.

Brightness

Green lasers are generally brighter than red lasers. This brightness allows the green laser line or dot to stand out more against various backgrounds, making it easier for users to see the laser line or spot from a distance.

Accuracy

Green laser levels tend to be more accurate than red laser levels. The higher visibility and brightness of green light help users to align the laser precisely, ensuring accurate measurements and alignments.

Range

Green lasers often have a longer effective range than red lasers. This means that the laser line or dot remains visible at a greater distance, allowing users to work in larger spaces without losing visibility.

Battery life

Green laser levels can maintain visibility at lower power levels compared to red lasers. This means that green laser levels can sometimes have better battery life, although this can vary depending on the specific laser level model.

Application flexibility

Green laser levels are suitable for a wider range of applications due to their superior visibility. They can be used indoors and outdoors for tasks such as framing, installing drop ceilings, aligning tiles, and more.

It’s important to note that while green laser levels offer these advantages, they are generally more expensive than their red counterparts. The choice between green and red laser levels ultimately depends on the specific requirements of the user.

Kapro is specialized in measuring instruments, and therefore the green lasers of this manufacturer are very good value for money. Premium class product, medium class price range!

Related news

Let`s get ready for the winter by choosing right gloves for the season!

10.10.2023

Kaida

Read more
Interesting Tivoly drill and milling bit sets

Kaida

Read more
Why you need to trust and invest in proper quality lights as a painter?

09.10.2023

Kaida

Read more

Glove Selection Guide

How to choose the right pair?

Here you can find Werkado’s longer guide, how to choose a right glove model that fulfills all your needs and keeps you safe. When it comes to choosing work gloves, there are several factors to consider to ensure you find the right gloves for your specific needs. Here’s a step-by-step guide to help you make an informed decision:

Identify the purpose

Determine the specific tasks you’ll be performing while wearing the gloves. Different work environments and tasks require different types of gloves. For example, if you’re working with sharp objects, you’ll need cut-resistant or safety gloves, whereas for chemical handling, you’ll need gloves that provide chemical resistance.

Assess hazards and risks

Consider the potential hazards and risks associated with your work. Identify the types of materials, substances, or conditions you’ll be dealing with. This could include sharp objects, chemicals, extreme temperatures, electrical hazards, or abrasion risks. Understanding the potential dangers will help you select gloves with the appropriate protective features.

Material selection

Choose the appropriate glove material based on the hazards and tasks involved. Common materials include leather, cotton, spandex, latex, nitrile, neoprene, and Kevlar. Here’s a brief overview of their features:

 • Leather gloves: Offers good durability, protection against abrasion, and heat resistance.
 • Cotton gloves: Provides comfort, breathability, and general-purpose hand protection.
 • Latex gloves: Offers good chemical resistance and is commonly used for medical and laboratory work.
 • Nitrile gloves: Provides excellent chemical resistance and is suitable for tasks involving oils, solvents, and greases.
 • Neoprene gloves: Offers resistance to chemicals, oils, acids, and solvents, as well as good flexibility.
 • Kevlar gloves: Known for its cut and heat resistance, it is often used in industries where sharp objects or high temperatures are involved.

Size and fit

Proper fit is crucial for both comfort and safety. Unfitting gloves can limit dexterity and increase the risk of accidents. Measure your hand size accurately and refer to the manufacturer’s sizing chart to select the right size. Consider the glove’s flexibility and stretch to ensure a snug fit without restricting movement.

Assess dexterity requirements

Evaluate the level of dexterity needed for your tasks. Some jobs require fine motor skills and precision, while others may involve heavy lifting or gripping. Choose gloves that offer the necessary dexterity without compromising protection. Some gloves have additional grip features like textured surfaces or coatings to enhance handling.

Consider Special Features

Depending on your specific needs, you may require gloves with additional features such as:

Assess durability and longevity

Consider the durability and expected lifespan of the gloves. Some gloves are designed for single-use or short-term tasks, while others are built for long-term use. Read reviews, check the manufacturer’s specifications, and consider the glove’s construction quality to ensure it can withstand the demands of your work environment.

Safety standards and certifications

Look for gloves that meet relevant safety standards and certifications in your industry or region. These standards ensure that the gloves have undergone testing and meet specific performance requirements for protection against hazards.

Testing, trying and feedback

If possible, try on a sample pair of gloves or get feedback from colleagues who have used similar gloves. Their firsthand experience can provide valuable insights and help you make a more informed decision.

By following these steps and considering the specific requirements of your work environment, you’ll be better equipped to choose the most suitable work gloves that provide adequate protection, comfort, and dexterity. Remember, it’s essential to regularly inspect and replace gloves that show signs of wear or damage to maintain their effectiveness.

The wrong glove model can ruin your mood or, in the worst case, your health!

Related news

Let`s get ready for the winter by choosing right gloves for the season!

10.10.2023

Kaida

Read more
Interesting Tivoly drill and milling bit sets

Kaida

Read more
Why you need to trust and invest in proper quality lights as a painter?

09.10.2023

Kaida

Read more

Lina Lubertaitè annab nõu – kas, mida ja millal aias pritsda

Kevad tuleb igal aastal, kuid iga kord pisut erinevalt eelmistest. On aastaid, kui saab esimeste kevadtöödega alustada juba märtsikuus, vahel peab ootama lausa maikuuni. Inimestena me neid protsesse kontrollida ei saa, küll aga saame varakult valmis olla ja vajalikud töövahendid koju valmis  varuda.

Eriti oluline on hoolitseda viljapuude ja tarbeaia eest, et ülejäänud hooaja jooksul tehtud pingutusi mõni tüütu kahjur või haigus ära ei nulliks. Siinkohal on tähtis tegevused õigesti ajastada ja kasutada tõhusaid võtteid. Et selles osas pisut selgust saada, palusime nõu aianduse spetsialistilt ja blogipidajalt Lina Lubertaitèlt.

Lina Lubertaitèlt, aiandusblogi “Geltonas karutis” looja.

Viljapuude pritsimine: millal, millega ja kuidas pritsida

Viljapuude kevadine pritsimine koduaias võib esmapilgul tunduda mitte keskkonnasõbraliku tegevusena, kuid mõnikord pole kahjurite rünnaku tõttu pääsu. Tõsi, alati saame valida, kas kasutada keemilisi või keskkonnasõbralikumaid vahendeid. Nii et esmalt teeme selgeks miks üldse, millal, millega ja kuidas oma viljakandvaid taimi pritsida.

Otsime vastuseid järgmistele küsimustele:

 • miks üldse viljapuid ja põõsaid pritsida;
 • millal on kevadel parim aeg pritsimiseks;
 • millega pritsida: kas keemiliste või keskkonnasõbralike vahenditega;
 • millise vahendiga pritsida, et protsess oleks lihtsam.

Miks pritsida viljapuid

Kahjurid ei säästa ka minu kui professionaali aeda – ei tasu arvata, et see on steistest kuidagi maagilisem paik! Paar aastat tagasi istutasime sammasõunapuude heki ja kahjuks ei jõudnud veel korralikult nende vilju maitstagi, kui kahjurid olid juba kohal. Nii ei jäänudki muud üle, kui relvad välja tõmmata ja karmimad meetmed kasutusele võtta. Aga kust alustada? Kõigepealt tuleb välja selgitada, millal saab viljapuid ja -põõsaid pritsida.

Millal pritsida

Viljapuude ja -põõsaste kevadisel pritsimisel on kaks etappi:

 • Enne pungade puhkemist;

Esimesel etapil töödeldakse kogu põõsast ja selle alla maha langenud lehti. Kasutan karbamiidi, vase ja raudsulfaatide segu. Eesmärk on tugevdada taime vastupanuvõimet.

 • Enne õitsemist.

Teisel etapil pritsimisel on kaks eesmärki:

• Kaitseme tulevast saaki kahjurite eest (nagu näiteks: kilptäi, õielõikaja, lestad jt);

• Kaitseme taime haiguste eest (näiteks: kokkomükoos ehk lehevarisemistõbi, hallitushaigused, seentõved).

Lihtne fakt, mida on hea meeles pidada – insektitsiidid kaitsevad taime kahjurite eest, fungitsiidid haiguste eest. Milliseid preparaate täpsemalt kasutate – kas looduslikke või mitte, see jääb teie otsustada.

Mida pritsimiseks kasutada

KLASSIKALINE KOMBINATSIOON

Kõige klassikalisem kombinatsioon koosneb kolmest komponendist:

 • insektitsiid MAVRIK,
 • fungitsiid SCORE,
 • fungitsiid TOPAS.

Neid saab kasutada eraldi või segada kokku ja pihustada taimedele.

LOODUSSÕBRALIKUD ALTERNATIIVID

Alternatiivid luuakse tavaliselt teatud taimeekstraktide baasil ja neil on peasmiselt 2 eesmärki, kas taimede resistentsuse suurendamine ja/või kahjurite tõrjumine. Seetõttu tasub uurida, milline on teie valitud preparaadi täpne funktsioon.

Kahjurite ennetamiseks sobivad hästi näiteks:

 • OLEORGAN (taimeekstraktidega väetised);
 • KONFLIC (taimeekstraktidega väetised);
 • Bio Thymi (tüümiani ekstrakt).

Haiguste ennetamiseks sobib:

 • MIMOX ZN (mimoosiekstraktiga toode).

Milliseid pritse kasutada ja kuidas pritsida

Ilmselt kõige levinum valik on mehaaniline survepihusti. See ajab asja ära, aga ei ole alati kõige mugavam valik, kuna tuleb sageli pumbata. Eriti tülikas on selline töö kõrgemate viljapuude hooldamisel. Akuga pihustite puhul tuleb vaid nuppu vajutada.

Võrdlesin kaubamärgi Finland akupritse mõõdus 1l, 5l, 12l ja tooksin välja mõned peamised hüved.

Finland akupihusti, 5 l:

 • Sellel on mugav õlarihm ja mugav kaasas kanda;
 • Laadimine mikro-USB ühenduse kaudu;
 • Laetult tööaeg kuni 2 tundi;
 • Pihustamine ühe nupuvajutusega.
Finland 5l kasutusõpetus

Finland akupihusti, 12 l:

Eriti tõhus abivahend kõrgemate puude puhul, kuid on suureks abiks ka siis, kui teil on lihtsalt suurem aed:

 • Sellel on kaks rihma ja paaki saab kanda seljas;
 • Kaks korda suurem surve (võrreldes väiksemate pihustitega);
 • Võimas aku – töötab laetuna kuni 1,5 tundi;
 • Juhtimine kangile vajutades.
Finland 12l kasutusõpetus

Finland väike akupihusti, 1 l:

Sobib hästi, kui teil on mõned väiksemad viljapõõsad või kui kavatsete kasvuhoones tomateid pritsida. Lisaks saab seda pritsi koduses majapidamises (nt akende pesemisel, koristustöödel) kasutada.

 • Laadimine mikro-USB ühenduse kaudu;
 • Laetult töötab kuni 1,5 tundi;
 • Pihustamine ühe nupuvajutusega.
 • Väike, kompaktne, kerge

Meeles tuleks pidadaohutusnõudeid

Järgige alati toote kasutusjuhendit ja ohutussoovitusi. Kuid selleks, et pritsimisel vahend ikka õigesse kohta satuks, tasuks meeles pidada järgmisi soovitusi:

 • pritsimiseks sobib tuulevaikne ja kuiv päev. Kui kerge tuul siiski puhub, pihustage kindlasti allatuult;
 • vältige keskpäevast päikest;
 • kandke kaitseprille;
 • ärge unustage ka respiraatorit;
 • kandke kindaid.

Tööriistaproff soovitab

Lisaks Lina nõuannetele toob Werkado aiatööriistade eest vastutav tootejuht Aleksandr Oganezov välja mõned nipid, mis poes õiget pritsi valida aitavad.

 • Mõtle läbi, kui suurt pinda hakkad hooldama, et ei peaks vahepeal korduvalt tööd katkestama pritsi täitmiseks või aku laadimiseks
 • Päära tähelepanu, milliseid kemikaale on lubatud selle pritsiga kasutada
 • Kas on vaja ulatuda kõrgemate pindadeni ja teleskoopvart kasutada

Alates 2023 aprillist on Werkado sortimenti lisandunud ka Finlandi 2-liitrine akuprits, nii et sobivas mõõdus ja mugavaima mehhanismiga tööriista peaks leidma igaüks.

Finlandi tooteperekonda kuuluvad nii manuaalsed kui akuga töötavad pritsid ja kogu valikuga võid tutvuda siin või kohalikus aiatööriistu müüvas kaupluses. Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust Werkado klienditeenindusega.

Related news

Let`s get ready for the winter by choosing right gloves for the season!

10.10.2023

Kaida

Read more
Interesting Tivoly drill and milling bit sets

Kaida

Read more
Why you need to trust and invest in proper quality lights as a painter?

09.10.2023

Kaida

Read more